Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.4active.lt, www.4style.eu, www.manomikis.lt (toliau –www.4active.lt).

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai www.4active.lt Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje sutinka su naudojimosi sąlygomis ir nuspaudžia mygtuką „siųsti (patvirtinti) užsakymą“. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma www.4active.lt portale.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turite teisę pirkti prekes www.4active.lt portale šių taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo (jeigu prekės dar nėra išsiųstos Pirkėjui), jeigu jis atsisako ne vėliau kaip per 24 val. nuo užsakymo patvirtinimo www.4active.lt portale, atsiuntus Pardavėjui raštu užsakymo atsisakymo pranešimą. Tokiu atveju Pirkėjui yra pilnai kompensuojama užsakymo kaina.  Jei Pirkėjas atsisako prekės vėliau nei per 24 val. kai užsakymas jau yra suformuotas, pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo perspėjus Pardavėją raštu. Tokiu atveju Pirkėjui yra pilnai kompensuojama prekės kaina atėmus užsakymo apdorojimo (15% prekės vertės) ir pristatymo (pagal patvirtintą kainininką) išlaidas.

Pirkėjas įsipareigoja

Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą už prekes ir  priimti užsakymą bendrai suderinta tvarka. Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.

Pirkėjas, naudodamasis www.4active.lt e-parduotuve, sutinka su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti www.4active.lt  darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis www.4active.lt.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas ir jas publikuoja tik savo svetainėje.

Pardavėjas įsipareigoja

Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis www.4active.lt  teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytų prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Pristatymo mokestis negrąžintinas, jeigu prekė buvo pristatyta Pirkėjui.

Prekių pristatymas

Prekės viso pasaulio šalyse pristatomos per 2-30 kalendorines dienas, specialias vietoves – pagal kurjerių tarnybos patvirtintus pristatymo planus. Atskiroms prekių grupėms pristatymo terminai atskirai nurodomi prekės aprašymo skiltyje. Klientas pirkęs prekes ir reikalaudamas pristatyti prekes nurodytu pirkėjo adresu, privalo iš anksto atsiskaityti už prekes parduotuvėje nurodytu ir savo pasirinktu atsiskaitymo metodu. Į UAB "Terra Baltica"  įmonės sąskaitą klientas turi pervesti visą sumą įskaitant ir pristatymo įkainius.

Kilus neaiškumams prašome teirautis elektroniniu paštu info@4active.lt

Garantija

Garantinis laikotarpis yra nustatomas gamykliniam brokui. Garantinio aptarnavimo dokumentas – prekės pirkimo dokumentas. Prekės garantinės sąlygos galioja tik, jeigu nepažeistos prekės naudojimo sąlygos ir pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jeigu Pirkėjui atsiranda kokių nors problemų, rekomenduojama pateikti savo pretenzijas Pardavėjui elektroniniu paštu ar telefonu, kad galima būtų išspręsti problemą. Kad išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Pirkėją atidžiai perskaityti prekės naudojimo instrukciją, etiketes, garantinių įsipareigojimų sąlygas. Pardavėjas patvirtina, kad garantinių gaminio defektų atveju prisiima įsipareigojimus patenkinti Pirkėjo reikalavimus pakeisti prekę į analogišką kokybišką. Šiuos reikalavimus nustatė galiojantys vartotojų teisių apsaugos įstatymai. Pardavėjas neužsiima prekių garantine priežiūra, jis pakeičia prekę nauja arba gražina prekės pinigus pagal sumokėtą kainą.

Panaudojus nuolaidų vaučerius, kuponus ar kitas nuolaidas, reali prekės kaina yra visada paskaičiuojama, kaip konkrečios prekės vertė viso prekių krepšelio proporcinga dalis.

 

 

Garantiniai įsipareigojimai

4active.lt parduoda tiktai originalias prekes, kurioms taikomi gamintojo garantiniai įsipareigojimai, t.y. parduodamos prekės neturi gamybos broko ir medžiagos defektų. Jei manote, kad Jūsų pirktas gaminys turi defektą, kreipkitės pas Pardavėją. Jei ekspertizė nustatys, kad yra medžiagos defektas arba gamybos brokas, gaminys bus pataisytas arba pakeistas nauju. Jeigu Jūsų gaminio negalėsime pataisyti ar pakeisti kitu, Jums bus grąžinti pinigai. Garantija galioja pateikus pirkimo čekio originalą. Garantija netaikoma tuo atveju, jei gaminys buvo pažeistas jį naudojant arba jei gaminys buvo netinkamai prižiūrimas.

Prekės, kurioms buvo atliktas personalizavimas t.y. papildomai uždėtas numeris, vardas, pavardė, komandos ar miesto pavadinimai, reklamos ar kiti papildomi užrašai, siuvinėjimai nėra garantinio gražinimo objektas. Šiuo atveju prekės grąžinimas yra negalimas, pinigų išmokėjimas nevykdomas. Išimtis - nekokybiška pagrindinė prekė ar atliktas personalizavimas.

 

Prekių gražinimo vieta yra Pardavėjo sandėlis, Sartų str. 4 (šalia Salininkai), Eišiškių pl.72B 02186 Vilnius Lithuania-Lietuva

 
Užsakymo panaikinimas – Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Prieš fizinį prekės grąžinimą Pirkėjas privalo inicijuoti grąžinimo procedūrą pateikiant reikiamus duomenis portalo www.4active.lt administracijai el.paštu.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima daikto grąžinimui. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas gali arba grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus (atskaičiavus pristatymo išlaidas) arba pakeisti prekę kita – analogiška abipusiu susitarimu.

 

Ištrauka iš įstatymo:

18. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus

pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:

parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą -

33.03 - 33.07), fotografijos ir kinematografijos prekes (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą -

37.00), spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal

Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 49.00), audinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą -

50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09, 55.12-55.16), kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir

kilimėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 57.00), megztus vyriškus, berniukų,

moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.07 -

61.09), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.11), pėdkelnes, kojines,

puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.15), siūtus

vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir

panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.07 - 62.08), kūdikių drabužėlius

(kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.09), liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius

dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.12), perlus, brangakmenius, tauriuosius

metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą -

71.00, išskyrus 71.17), mašinas ir mechaninius įrenginius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą

- 84.00), elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir

atkūrimo aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 85.00), antžeminio transporto

priemones (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 87.00), laivus, valtis ir plaukiojančius

įrenginius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 89.00), optikos, fotografijos,

kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodas pagal

Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 90.00), laikrodžius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą -

91.00), muzikos instrumentus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 92.00), ginklus ir

šaudmenis (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 93.00), baldus, patalynės reikmenis,

šviestuvus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 94.00), žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir

meškeriojimo reikmenis (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 95.00, išskyrus 95.06 - 95.07).

Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.4active.lt portalu. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per www.www.4active.lt  portale esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia naudojant www.www.4active.lt portale esančius kontaktus, t.y. el. paštą ar tel. numerį.

Baigiamosios nuostatos

Taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

UAB "Terra Baltica"
Įmonės kodas: 302778469
PVM numeris.: LT100006899611
Registracijos adresas: Medininkų g. 5 Motiejiškių km. Vilniaus r. LT-13266
el. paštas: info@4active.lt